Konsortiumt

Holbækgård Jagtkonsortie blev etableret i foråret 2011 og har således nu gennemført sit femte år.

Konsortiet lejer jagtarealer af Holbækgård Gods – placeret på det nordligste Djursland nord for Ørsted med arealer op til Randers Fjord og Kattegat. Aftalen med godset blev tegnet for 3 år adgangen, og konsortiet har netop forlænget jagtlejeaftalen for de næste 3 år frem til 2019.

Holbækgård Gods har store arealer – og særdeles varierede arealer med fjord, hav, skov, marker, lange hegn og en række små og mindre søer.

Konsortiet råder over 2 jagthytter stillet til rådighed af godset som del af aftalen.

Konsortiet er stort – 35 medlemmer – det kan lyde af meget, men når man ser arealerne er det slet ikke for meget – vi råder over mere end 50 såter og tilrettelægger jagten så jagttrykket ikke bliver for stort.

Bukkejagten

Vi råder over ca. 50 såter, så alle medlemmer har en såt d. 16. Maj til bukkepremieren.

Et par uger før jagten trækkes der lod om pladserne, så alle har sin egen plads de første to dage af bukkejagten som man kan nå at lære at kende.

Efter de første to dage er der frit valg, og man vælger en såt ved indskrivning i den ene jagthytte efter ”først til mølle”.

Efter to uger kan man tage gæst med så længe man sidder i samme såt.

Vi fremviser trofæer for hinanden i august.

Trækjagt

Trækjagten foregår ved at man indskriver sig i jagthytten, så andre kan se, hvor der er folk.

Småvildtjagt

Der er fri småvildtjagt på ca 20 udvalgte såter – med hagl, bue eller riffel. Der er mulighed for at medtage gæst. Småvildtjagten foregår ved at man indskriver sig på en såt i jagthytten.

Kronvildtjagt

Kronvildt jagt foregår ved at man indskriver sig på en såt i jagthytten, således at der kun sidder en jæger i hver såt.

Fællesjagterne starter med arrangeret morgenmad og ”en lille en”. Efter parole tages typisk 2-3 såter før frokost og 2-3 efter frokost. Frokost holdes i det fri hvis vejret tillader, ellers i den anden af vores jagthytter. De fleste deltager i fælles indkøb af frokostpakker – typisk smørrebrød – så madpakkerne undgås. Jagterne afsluttes med parade, præmie for bedste bengæt og auktion over vildtet på paraden.

Bestyrelsen vælger såter for de enkelte jagter – disse vælges og meldes ud ved sæsonstart, så alle kender planerne – og for at sikre et rimeligt jagttryk med max 3 jagter i samme såt i løbet af sæsonen.

Vi sørger for blandede jagter – så der som regel kommer både ænder, fasaner og rådyr på paraden.

Jagtudbyttet har siden starten været et snit på ca. 140 stk vildt på fællesjagterne - vi påbegynder udsætning af fasaner i 2013 og endnu mere vildt i efterfølgende sæsonen.

 

I 2015 fik vi af Godset råderet over en nyere jagthytte som ligger tæt på storskoven og er derved mere centralt placeret end den gamle.

Copyright @ All Rights Reserved JM Data/ HGJK.dk